ANASAYFA
KURUMSAL
HABERLER
DUYURULAR
ETİK KURULU
BİLGİ EDİNME
BAŞVURU FORMLARI
GALERİ
İLETİŞİM
Haberler
VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NDAN EDESOB’TA BASİT USUL VERGİ SİSTEMİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI.
VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NDAN EDESOB’TA BASİT USUL VERGİ SİSTEMİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI.Edirne Vergi Dairesi Başkanı Selahattin Başkal, Mükellef Hizmetleri Grup Müdürü Hasan Ahmet Erdal, Kırkpınar Vergi Dairesi Müdürü Tuğrul Gelegin Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ni ziyaret ederek basit usul muhasebe sistemi hakkında bilgilendirme gerçekleştirdiler.

  Edirne Vergi Dairesi Başkanı Selahattin Başkal, Mükellef Hizmetleri Grup Müdürü Hasan Ahmet Erdal, Kırkpınar Vergi Dairesi Müdürü Tuğrul Gelegin Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ni ziyaret ederek basit usul muhasebe sistemi hakkında bilgilendirme gerçekleştirdiler.

Ziyarette Edirne ESOB Başkanı Kemal Cingöz, Edirne Terziler Esnaf Odası Başkanı Hakan Fındıklı, Edirne Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası Başkanı Selçuk Gül, Edirne Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ali Şahin, Edirne İnşaat Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı Tezcan Liznak, Edirne Umum Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Ergun Ellibir, Edirne Demirciler ve Kaynakçılar Esnaf Odası Başkanı Birol Özbaş, Edirne Bakkallar ve Tekel Bayileri Esnaf Odası Başkanı Süleyman Yaşagör, Edirne Kahveciler Gazinocular ve Otelciler Esnaf Odası Başkanı Hakan Gönay, Havsa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yıldırım Sain, Uzunköprü Bakkallar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mehmet Can ve Edirne ESOB Genel Sekreteri Özay Güngören hazır bulundular.

Edirne Vergi Dairesi Başkanı Selahattin Başkal basit usul muhasebe sisteminde getirilen yenilikler hakkında bilgi vermek amacıyla Edirne ESOB’u ziyaret ettiklerini belirtti.  Edirne Vergi Dairesi Başkanı Selahattin Başkal “ 17/12/2017 tarih ve 30273 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 486 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi olan mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortamda tutulması, bu mükelleflerden defter tutmak zorunda olanların defterlerinin bu kayıtlardan hareketle elektronik ortamda oluşturulması ve saklanması, vergi beyannamesi, bildirim ve dilekçelerin elektronik ortamdan verilebilmesi ile elektronik ortamda belge düzenlenebilmesi amacıyla geliştirilen Defter-Beyan Sistemine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Söz konusu Genel Tebliğin 499 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile değişik geçici 1’inci maddesi ile Sistemi kullanmak üzere ticari kazançları basit usulde tespit edilen mükelleflerin 31/12/2017 tarihine kadar yapmaları gereken başvurunun 30/09/2018 tarihine kadar yapılabilmesi mümkün kılınmıştır.

Diğer taraftan bahse konu Genelge Tebliğin 499 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile değişik geçici 2’inci maddesiyle de basit usule tabi mükelleflerin 30/04/2018 ve 31/07/2018 tarihine kadar kaydedilmesi gereken alış ve giderleri ile satış hasılatlarına ilişkin üçer aylık kayıtların 31/10/2018 tarihine kadar Sisteme kaydedilebilmesi imkanı getirilmiştir.

Mezkur Genel Tebliğin 17’inci maddesinin birinci fıkrasında, “Defter-Beyan Sistemini kullanmak mecburiyetinde olmakla birlikte Tebliğde öngörülen süreler içerisinde başvuru yapmayan, başvuru yapmakla birlikte belirlenen süreler dahilinde kayıt yapma, defter tutma, beyanname, bildirim ve dilekçe gönderme, belge düzenleme ve benzeri yükümlülüklerini yerine getirmeyen mükelleflere 213 sayılı Kanunun ilgili ceza hükümleri tatbik olunur.” İfadelerine yer verilmiştir. Bu kapsamda, ticari kazançları basit usulde tespit edilen mükelleflerin bahse konu tarihlere kadar sisteme başvuru yapılması ve kayıtların girilmesi konusunda vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi önem arz etmektedir. Odalarımızın yoğun olarak bilgilendirme yaptıklarını biliyoruz. Halen gerekli yükümlülükleri yerine getirmeyen mükelleflerinde bir an önce bu zorunlukları yerine getirmesi gerektiğini hatırlatmalıyız.” Dedi.

Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz “Edirne ESOB olarak basit usule tabi üyelerimizin işlemlerini yerine getirmek için Birliğimize bağlı esnaf ve sanatkar odalarımız yoğun bir çalışma içerisinde. Halen Defter-Beyan sistemine kayıt olmayan üyelerimize, kaydı tamamlanıp evraklarını getirmeyen üyelerimize gerek SMS gerekse direk telefon ile arayarak bilgi veriyoruz. Üyelerimizin cezalı duruma düşmemeleri için tüm meslek odalarımız yoğun bir çalışma içerisinde.” dedi.

 

İÇERİKLE İLGİLİ FOTOĞRAFLAR